KONTAKTY

Logo_mojska_zs-page-001_2

FACEBOOK

Facebook_2

PODPORUJÍ NÁS

Výsledek obrázku pro ČESKÝ TĚŠÍN LOGO

Výsledek obrázku pro křesťanský sbor český těšín

Infinity-art-logo

Lavina2

Výsledek obrázku pro SLEZSKÁ DIAKONIE LOGO

Workout Club

Výsledek obrázku pro KAUFLAND LOGO

Výsledek obrázku pro DM DROGERIE

Tesco-logo-png-transparentAreál zahrady a hrište byl vybudován s podporou mesta Ceský Tešín pro kvalitnejší trávení volného času v místní komunite.

Žádáme uživatele areálu, aby nepoškozovali jeho zařízení a neohrožovali sebe ani ostatní návštevníky. Prosíme, udržujte cistotu a nenarušujte verejný porádek nadmerným hlukem.
Respektujte pokyny provozovatele resp. správcu hrište a návštevního rádu. Děkujeme.

Provozní doba: od 1. dubna do 31. října v dobe od 8.00 do 18.00 h.

Provozní doba hřište: pondělí až pátek od 13.00 do 17.00 h.

(Free klub s možností pujcení sportovních potreb).
Sobota a a nedele jen akce KC Mojská.

Návštevní řád

1) Deti mladší šesti let musí být doprovázeny dospelou osobou a nesmí být ponechány bez dozoru.
2) Návštěvník smí herní prvky využívat v rámci vekového limitu, pro který jsou určeny.
3) Přednost mají akce organizované KC Mojská viz informacní tabule nebo plakáty, během nich dbejte pokynu vedoucích klubů a organizátorů.
4) Mimo akce KC Mojská , nenese KCM zodpovednost za úraz.

V areálu zahrady je zakázáno:

- vstupovat do areálu mimo určenou návštevní dobu
- vodit psy a jiná zvířata, poškozovat zeleň a technický mobiliář
- vstupovat na hriště v zablácené nebo nevhodné obuvi (s hroty)
- vstupovat na terasu mimo organizované akce
- jezdit po trávě a hrišti na kole, kolečkových bruslích a skateboardu
- volně odhazovat odpadky a jinak znecišťovat plochu
- používat otevřený ohen a pyrotechniku, kouřit a užívat omamné látky
- manipulovat se zbraněmi či predmety a látkami ohrožujícími zdraví

Vlastník:

Krestanský sbor Český Těšín

Slezská 874, 737 01 Ceský Tešín, info@kstesin.cz

Provozovatel:
 
Komunitní centrum Mojská, o.s. DEN
 
tel. 552 321 102 nebo info@kcmojska.cz
 
Provozovatel hriště zodpovídá za údržbu a odstraňování závad. Neručí za následky nesprávného užívání zařízení hrište a neodpovídá za bezpecnost návštevníku hriště. V případe vzniku škody nebo závady na herních prvcích a zařízení areálu kontaktujte provozovatele areálu. Škodu hradí ten, kdo ji způsobil.

FOTKY AREÁLU


 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace