KLUB KCM

Kcm

 

Nízkoprahový klub je určen především dětem do 15 let. Nabízí možnosti využití volného času - stolní hry, společenské hry, soutěže, sport, výtvarné činnosti, povídání, tanec aj. dle zájmu účastníků. Děti mohou spoluutvářet program spolu s vedoucími. Vstup do klubu je zdarma.

Po - Pá 14:00 - 17:00

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB JE DOČASNĚ (z důvodu nemoci) MIMO PROVOZ

 PRAVIDLA KLUBU 

1. Po příchodu do klubu se přezouvám a umyji si ruce.

2. Pokud odejdu podruhé za den z klubu, už se nemůžu vrátit zpět.     

3. Respektuji vedoucí, české i zahraniční.

4. V klubu a v celém areálu KCM je přísný zákaz kouření a požívání omamných látek.

 5. Za jeden den mohu získat maximálně 5 mincí. Každý poslední pátek v měsíci se koná BURZA, kde si mohu za mince nakoupit sladkosti a drobné odměny.   

6. Maximální počet dětí v obou klubovnách KCM je 15 dětí.

7. Pokud chci být v klubu, účastním se dané aktivity dle měsíčního rozpisu, ve zbývajícím čase využiju sportovní pomůcky a hry dle vlastního výběru.

 Za porušení pravidel je zákaz do klubu na dobu 1týden – 3měsíce. (Dobu zákazu určuje vedoucí. )