O NÁS

Komunitní centrum Mojská o.s. Den je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je smysluplné vyplnění volného času spoluobčanů, posílení rodiny a utváření komunity s otevřenými lidskými vztahy. Komunitní centrum chápeme jako prostor k setkávání, otevřený všem lidem bez ohledu na věk, společenské postavení a názorovou či národnostní příslušnost.

Komunitní centrum má v součastnosti 17 členů, včetně ředitele a výboru. Jeho činnost zajišťují dobrovolníci z řad Křesťanského sboru Český Těšín pod vedením odborníků z oblasti sociální práce, pedagogiky a jiných profesí souvisejících s provozem komunitního centra. Ke spolupráci zveme také  ochotné obyvatele a rodiče dětí z lokality, ve které působíme. Někteří účastníci našich aktivit se čas od času staví spontánně do role dobrovolníků a KC Mojská chce tuto motivaci rozvíjet tak, aby to sloužilo druhým lidem.

HISTORIE KOMUNITNÍHO CENTRA MOJSKÁ

Zde se dočtete o vzniku KCM a jeho činnosti v minulosti.

Stanovy Komunitního centra Mojská

Zde si můžete přečíst platné stanovy.

Vedení Komunitního centra

Základní informace o předsedovi a místopředsedovi.

DOBROVOLNÍCI KOMUNITNÍHO CENTRA

Zde se dozvíte něco o lidech, bez kterých by KCM nemohlo fungovat, o jejich zapojení v KCM i střípky z osobního a profesního života.